Referenssit

Sisältömestarit referenssit

Referenssit kiinnostavat aina paljon ja miksipä ei, ne kertovat tekijästään paljon.

Koska Sisältömestarit on yrityksenä nuori, ei referenssejä ymmärrettävästi ole tarjolla kasapäin.

Varsinkaan, koska kaikista ei voi kertoa.

Tapauksessani laatu korvaa määrän. Huomionarvoista esimerkeille on, että yhteistyö yritysten kanssa jatkuu ja kaikkien osalta kotisivujen parannuksista on ollut ja on edelleen hyötyä.

Jopa merkittävää sellaista.

Kuten olen maininnut, kotisivujen parannus on kuin laittaisi rahaa pankkiin. Ensin sitä pitää hieman käyttää ja vasta sitten sitä tulee lisää.

Tehdäänkö seuraava kotisivujen parannusprojekti teidän yritykselle?

 

Järvenpään Varaosakeskus Oy (b-to-c)

Kotisivuprojekti tyhjältä pöydältä avaimet käteen.

WordPress-kotisivujen tyhjän rungon suunnitteli tunnettu www-kehittäjä Kim Laine. Hän vastasi sivuston ilmeestä ja uudistetusta logosta yhteistyössä Sisältömestareiden kanssa.

Sisältömestarit vastasivat projektin manageroinnista, sisällöntuotannosta, optimoinnista, lisäosien asennuksesta, Google-analytiikan toteutuksesta ja Google-mainonnasta.

Toimiva yhteistyö asiakkaan kanssa jatkuu edelleen aktiivisesti muun muassa uusien sivujen sisällöntuotannon, sivuston kehittämisen ja Google-mainonnan osalta.

Järvenpään Varaosakeskuksen uusitulla ja jatkuvasti kehittyvällä sivustolla on ollut merkittäviä vaikutuksia yrityksen hakukonelöydettävyyteen, asiakkaiden yhteydenottoihin ja myymälän asiakasvirtaan sekä koko liiketoiminnan kehitykseen.

Projekti on kirkkaasti ylittänyt asiakkaan kaikki odotukset.

www.jvok.fi

S.O.Strömberg Oy (b-to-b)

S.O.Strömberg on perinteikäs teollisten raaka-aineiden agentuuriyritys.

Projektissa viisainta oli lähteä liikkeelle puhtaalta pöydältä ja tehdä kokonaan uudet sivut.

Tavoitteina oli parantaa luontaista hakukonelöydettävyyttä, tuottaa uusia yhteydenottoja ja jatkossa toimia alustana mainonnalle.

Sisältömestarit vastasivat projektissa kotisivujen suunnittelusta ja toteutuksesta, yhteydestä asiakkaan palveluntarjoajaan, kotisivujen sisällöntuotannosta ja optimoinnista, WordPress-lisäosien valinnasta, hankinnasta, asennuksesta ja konfiguroinnista, Google-työkalujen asennuksesta, sivujen testauksesta, viimeistelystä ja luovutuksesta asiakkaalle.

Yhteistyö jatkuu ylläpidon, uusien sisältösivujen ja myöhempänä Google-mainonnan merkeissä.

www.sostromberg.fi

Intermed Oy (b-to-b)

Lähtökohtana oli asiakkaan useita vuosia vanhat WordPress-kotisivut.

Projekti startattiin lyhyellä auditoinnilla ja saattamalla kuntoon kiireiset sivuston versiopäivitykset, varmuuskopioinnit ja tarpeellisten toimintaa tehostavien lisäosien asennukset.

Sivuston nopeus parani toimenpiteiden seurauksena merkittävästi.

Työtä jatkettiin yhdessä asiakkaan kanssa tehokkaalla sisällöntuotannolla ja sisällön optimoinnilla läpi sivuston (ja jatketaan edelleen).

Projekti on tuottanut tulosta lisääntyneinä sivustovierailuina ja uusien asiakkaiden yhteydenottoina niin puhelimitse kuin sähköpostiviesteillä.

Hakukonelöydettävyys on merkittävästi paremmalla tasolla ja monelta osin ylittänyt asiakkaan odotukset.

Sisältömestarit on vastannut projektissa sisällöntuotannon ja optimoinnin lisäksi ja kotisivujen ilmeen uudistuksesta, toimintaa parantavien lisäosien asennuksesta ja konfiguroinnista, yhteyksistä asiakkaan palveluntarjoajaan ja teeman alkuperäiseen kehittäjään.

Yhteistyö jatkuu sisällön kehittämisen, optimoinnin ja uusien sisältösivujen merkeissä.

www.intermed.fi

MICON Tietotekniikkapalvelut (b-to-b)

Asiakkaalla oli omatoimisesti valittuna ja palvelimella valmiina tyhjä WordPress-asennus sekä teema ilman sisältöä.

Koska asiakkaan omat resurssit eivät riittäneet saattamaan projektia loppuun, ottivat he yhteyttä Sisältömestareihin.

Projektin tarkoituksena oli saada nopeasti hyvät perussivut ja sopivalla budjetilla. Sivuja olisi tarkoitus parantaa lisää myöhemmin lisäsisältöjen ja optimoinnin osalta.

Asiakkaan valitsemaa teemaa käytettiin pohjana. Teeman päälle suunniteltiin ja toteutettiin sisältösivut ja kuvitus ulkoasua kevyesti muokaten.

Projektin alussa asiakasta haastateltiin hänelle, yritykselle ja liiketoiminnalle olennaisista ja tärkeistä asioita, joihin perustuen sivuston sisältö sekä ulkoasu suunniteltiin, toteutettiin ja viimeisteltiin tarkastettavaksi.

Sivustolle suunniteltu ensimmäiseen vaiheen kokonaisuus valmistui aikataulussa ja budjetissa. Sivuston parannukset jatkuvat asiakkaan toivomaan tahtiin.

www.micon.fi

Tänään on hyvä päivä aloittaa kotisivujen parannus