Referenssit

Täältä löydät yrityksen Sisältömestarit referenssit (2018)

Referenssit kiinnostavat aina paljon ja miksipä ei, nehän kertovat enemmän kuin sananlaskun kuva verrattuna tuhanteen sanaan.

Koska Sisältömestarit on yrityksenä nuori, ei referenssejä ymmärrettävästi ole tarjolla kasapäin.

Varsinkaan sellaisia, joista voin kertoa.

Tapauksessani laatu korvaa määrän.

Huomionarvoista esimerkeille on, että kaikkien kanssa yhteistyö jatkuu ja kaikkien osalta kotisivujen parannuksista on ollut hyötyä.

Jopa merkittävää sellaista.

Kuten olen maininnut, kotisivujen parannus on kuin laittaisi rahaa pankkiin.

Tosin ensin sitä pitää hieman käyttää ja vasta sitten sitä tulee lisää.

Tehdäänkö seuraava kotisivujen parannusprojekti teidän yritykselle?

Sisältömestarit | Referenssit

S.O.Strömberg Oy (teollisuuden raaka-aineiden agentuuri b-to-b)

S.O.Strömberg on perinteikäs teollisten raaka-aineiden agentuuriyritys.

Projektissa viisainta oli lähteä liikkeelle puhtaalta pöydältä ja tehdä kokonaan uudet sivut.

Aluksi oli tarpeen suunnitella kotisivujen sisällön runko ja itse sisältö sekä skaalattavat minimalistiset WordPress-kotisivut, joiden jatkoksi voi helposti tuottaa lisää sisältöä ja joita asiakas osaa myös itse muokata,

Tavoitteina oli parantaa luontaista hakukonelöydettävyyttä, tuottaa uusia yhteydenottoja ja jatkossa toimia alustana mainonnalle.

Aloituspalaverissa kävimme asiakkaan kanssa läpi pääsuuntaviivat – heille olennaisimmat ja tärkeimmat asiat.

Muutoin projektilla oli käytännössä vapaat kädet.

Lopussa viimeistelyä vailla oleva sisältö tarkastettiin, tehtiin tarpeelliset korjaukset ja muokkaukset, ja valmista tuli.

Asiakas koulutettiin käyttämään WordPressiä myös omatoimisesti.

Sisältömestarit vastasivat projektissa kotisivujen suunnittelusta ja toteutuksesta, yhteydestä asiakkaan palveluntarjoajaan, kotisivujen sisällöntuotannosta ja optimoinnista, WordPress-lisäosien valinnasta, hankinnasta, asennuksesta ja konfiguroinnista, Google-työkalujen asennuksesta, sivujen testauksesta, viimeistelystä ja luovutuksesta asiakkaalle.

Kaikki sovitussa aikataulussa ja budjetissa.

Yhteistyö jatkuu ylläpidon, uusien sisältösivujen ja myöhempänä Google-mainonnan merkeissä.

www.sostromberg.fi

Intermed Oy (laboratoriohuolto b-to-b)

Lähtökohtana oli asiakkaan useita vuosia vanhat WordPress-kotisivut, joiden versio- ja sisältöpäivitykset sekä muut parannukset olivat jääneet hoitamatta.

Projekti startattiin lyhyellä auditoinnilla ja saattamalla kuntoon kiireiset sivuston versiopäivitykset, varmuuskopioinnit ja tarpeellisten toimintaa tehostavien lisäosien asennukset.

Sivuston nopeus parani toimenpiteiden seurauksena merkittävästi.

Työtä jatkettiin yhdessä asiakkaan kanssa tehokkaalla sisällöntuotannolla ja optimoinnilla läpi sivuston (ja jatketaan edelleen).

Ensisijaisena tavoitteena oli saada sivuston suomenkielinen sisältö ja sen hakukonelöydettävyys kuntoon.

Sivuston parannusprojekti on edennyt hyvää tahtia ja etenee edelleen muun muassa englanninkielisten sivujen osalta.

Vanhan WordPress-teeman ulkoasuun on tehty ilmettä nuorentavia muutoksia.

Projekti on tuottanut tulosta lisääntyneinä sivustovierailuina ja uusien asiakkaiden yhteydenottoina niin puhelimitse kuin sähköpostiviesteillä.

Hakukonelöydettävyys on merkittävästi paremmalla tasolla ja monelta osin ylittänyt asiakkaan odotukset.

Sisältömestarit on vastannut projektissa sisällöntuotannon ja optimoinnin lisäksi ja kotisivujen ilmeen uudistuksesta, toimintaa parantavien lisäosien asennuksesta ja konfiguroinnista, yhteyksistä asiakkaan palveluntarjoajaan ja teeman alkuperäiseen kehittäjään.

Sivuston ylläpito ja tukitoiminnot ovat ulkoistettu Sisältömestareiden suosittelemalle kotimaiselle yhteistyökumppanille.

Yhteistyö jatkuu sisällön kehittämisen, optimoinnin ja uusien sisältösivujen merkeissä.

www.intermed.fi

Järvenpään Varaosakeskus Oy (varaosamyynti b-to-c)

Kotisivuprojekti tyhjältä pöydältä avaimet käteen.

WordPress-kotisivujen tyhjän rungon suunnitteli tunnettu www-kehittäjä Kim Laine.

Hän vastasi sivuston ilmeestä ja uudistetusta logosta yhteistyössä Sisältömestareiden kanssa.

Sisältömestarit vastasivat projektin manageroinnista, sisällöntuotannosta, optimoinnista, lisäosien asennuksesta, Google-analytiikan toteutuksesta ja Google-mainonnasta.

Toimiva yhteistyö asiakkaan kanssa jatkuu edelleen aktiivisesti muun muassa uusien sivujen sisällöntuotannon, sivuston kehittämisen ja Google-mainonnan osalta.

Järvenpään Varaosakeskuksen uusitulla ja jatkuvasti kehittyvällä sivustolla on ollut merkittäviä vaikutuksia yrityksen hakukonelöydettävyyteen, asiakkaiden yhteydenottoihin ja myymälän asiakasvirtaan sekä koko liiketoiminnan kehitykseen.

Projekti on kirkkaasti ylittänyt asiakkaan kaikki odotukset.

www.jvok.fi

MICON Tietotekniikkapalvelut (it-laitteet, -ohjelmistot ja -palvelut b-to-b)

Asiakkaalla oli omatoimisesti valittuna ja palvelimella valmiina tyhjä WordPress-asennus sekä teema ilman sisältöä.

Koska asiakkaan oma aika ja osaaminen eivät riittäneet saattamaan projektia loppuun, ottivat he yhteyttä Sisältömestareihin.

Projektin tarkoituksena oli saada asiakkaalle nopeasti toimivat perussivut pienellä budjetilla, joita voidaan jatkossa tarpeen mukaan parantaa ja tehdä lisäsisältöjä.

Asiakkaan valitsemaa teemaa käytettiin pohjana.

Asiakkaan valitseman teeman päälle suunniteltiin ja toteutettiin sisältösivut ja kuvitus ulkoasua kevyesti muokaten.

Projektin alussa asiakasta haastateltiin hänelle, yritykselle ja liiketoiminnalle olennaisista ja tärkeistä asioita, joihin perustuen sivuston sisältö sekä ulkoasu suunniteltiin, toteutettiin ja viimeisteltiin tarkastettavaksi.

Sivustolle suunniteltu ensimmäiseen vaiheen kokonaisuus valmistui aikataulussa ja budjetissa.

Kotisivujen parannukset jatkuvat asiakkaan toivomaan tahtiin.

www.micon.fi

Tänään on hyvä päivä aloittaa kotisivujen parannus