Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE ja EVÄSTEET

Sisältömestarit verkkosivusto kerää tietoja ja käyttää evästeitä palvelujen toimittamisessa, verkkoliikenteen analysoinnissa ja mainosten personoinnissa.

Käyttämällä sivustoa hyväksyt tietojen keräämisen ja evästeiden käytön.

Kaikkien verkkosivuston keräämien tietojen lähde on aina käyttäjä itse.

TIETOSUOJASELOSTE

SISÄLTÖMESTARIT VERKKOSIVUSTON REKISTERÖITY ASIAKAS

Sisältömestarit Tmi:n verkkosivustolla vieraileva henkilö on tietosuoja-asetuksessa määritetty rekisteröity asiakas.

Käyttämällä Sisältömestarit verkkosivuja automaattisesti hyväksyt tämän tietosuojaselosteen ehdot.

MITÄ TIETOJA VERKKOSIVUILLA KERÄTÄÄN

Verkkosivuston sähköisellä yhteydenottolomakkeella kerätään seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Viesti

Evästeillä rekisteröidystä asiakkaasta kerätään myös:

 • Verkkosivujen kävijätilastointiin käytettäviä sijaintitietoja
 • Analytiikan avulla johdettuja, verkkosivuston käytöstä havainnoituja tietoja
 • Yleisiä sivuston käyttö- ja selaustietoja
 • Rekisteröidyn päätelaitteen tunnistetietoja

Verkkosivustolla kerätyt tiedot jakautuvat seuraavasti:

 • Verkkopalvelussa rekisteröidyn itse antamat tiedot
 • Verkkopalvelun käytöstä aiheutuneet havainnot
 • Verkkopalvelun analytiikka

Peruste kerättyjen henkilötietojen käsittelyyn:

 • Verkkosivuston käyttö rekisteröidyn asiakkaan toimesta
 • Rekisteröidyn ja Sisältömestarit Tmi:n välinen asiakassuhde
 • Rekisteröidyn Sisältömestarit Tmi:lle antama suostumus

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA SUOJAUS

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Sisältömestarit verkkosivuston ja verkkosivuston palvelimien tietoturva ovat korkealla tasolla.

Sisältömestarit noudattaa henkilötietojen käsittelyssä sekä käsittelyn suunnittelussa hyviä tietosuojakäytäntöjä.

Henkilötiedot suojataan

 • Asiattomalta pääsyltä
 • Tietojen luovuttamiselta
 • Tietojen muuttamiselta
 • Muulta laittomalta henkilötietojen käsittelyltä

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYS JA SÄILYTYSAIKA

Rekisteröidyn asiakkaan tietoja säilytetään Sisältömestarit järjestelmien rekisterissä vain, mikäli rekisteröidyn ja Sisältömestarit Tmi:n välillä on asiakassuhde.

 • Tietoja säilytetään vain asiakassuhteen keston ajan
 • Kun asiakassuhde päättyy, tiedot poistetaan.
 • Yhteydenottojen henkilötietoja, jotka eivät johda asiakassuhteeseen, ei säilytetä

Rekisteröidyn asiakkaan pyynnöstä häntä koskevat yksilöivät henkilötiedot voidaan poistaa asiakassuhteesta riippumatta.

Tietojen poiston jälkeen tietoja ei enää käytetä, eikä voida käyttää, selosteessa mainittuihin tai muihin tarkoituksiin.

On kuitenkin tarpeen huomioida, että osalle rekisteröidyn asiakkaan tiedoista Suomen lainsäädäntö asettaa velvoitteita pidempiaikaiselle tallentamiselle.

Tämä koskee esimerkiksi seuraavia käyttötarkoituksia:

Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä, sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei.

Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta asiakkaille voidaan tarjota lainmukainen ja turvallinen palvelu.

Riittävien varmuuskopioiden ottaminen palvelimen tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi.

Varmuuskopiot otetaan takautuvasti 90 päivän ajalta. Tämän jälkeen tiedot poistetaan pysyvästi.

REKISTERÖIDYN ASIAKKAAN OIKEUDET

Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus saada jäljennös omista henkilötiedoistaan.

Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus pyytää itseään koskevien virheellisten henkilötietojen oikaisemista tai poistamista.

Rekisteröidyllä asiakkaalla on tietyin edellytyksin oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn asiakkaan antamaan erilliseen suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus.

Tämä ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Rekisteröidyn asiakkaan lähettämän pyynnön tulee olla yksilöity, jotta Sisältömestarit voi todentaa rekisteröidyn henkilöllisyyden.

On tapauksia, joissa kaikkien rekisteröidyn asiakkaan henkilötietojen poistaminen ei ole mahdollista.

Näin on tapauksissa, joissa tietojen säilyttämiseen Sisältömestarit Tmi:llä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus.

Näissä tapauksissa ilmoitamme asiasta kirjallisten perustelujen kera.

HENKILÖTIETOJEN PYYTÄMINEN

Rekisteröity asiakas pyytää tietoa Sisältömestarit tietojärjestelmiin tallennetuista omista henkilötiedoistasi ottamalla yhteyttä info(at)sisaltomestarit.fi.

Rekisteröity asiakas voi halutessaan pyytää poistamaan omat henkilötiedot ottamalla yhteyttä info(at)sisaltomestarit.fi.

Kuten edellä mainittu, on tapauksia joissa rekisteröidyn asiakkaan kaikkia tietoja ei ole mahdollista poistaa esimerkiksi lainsäädännön niin vaatiessa.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUS KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

Jaamme verkkosivuston analytiikan ja yhteisöliitännäisten asiakastietoja kolmansien osapuolien kanssa analyysi- ja markkinointitarkoituksissa.

Näin voimme tarjota asiakkaitamme kiinnostavia tuotteita ja palveluja.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä. Informoimme tämän kaltaisista tietopyynnöistä aina myös asiakasta, mikäli se on lain puitteissa sallittua.

Muilta osin emme luovuta tietoa ulkopuolisille.

MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Sisältömestarit Tmi:n tarjoamien palvelujen kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄ(T)

Asiakastietoihin pääsy on rajattu valvotusti vain Sisältömestarit Tmi:n työntekijöille ja henkilökunnalle perustuen työtehtäviin ja vain siltä osin, kuin tietojen käyttö on tarpeellista ja välttämätöntä yrityksen tarjoamien palvelujen toteuttamiseksi.

EVÄSTEET

Eväste on täysin vaaraton tekstitiedosto, joka kopioidaan verkkosivuilta vierailijan tietokoneelle.

Evästeet eivät vahingoita verkkosivustovierailijan tietokonetta, eivätkä evästeet sisällä viruksia tai haittaohjelmia.

Sisältömestarit verkkosivuston evästeet eivät kerää henkilökohtaisia tietoja.

Voit halutessasi estää evästeet selaimesi asetuksista.

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Evästeitä käytetään käytännössä anonyymia analytiikkaa varten sekä apuna verkkosivuston käytettävyyden parantamisessa.

EVÄSTEIDEN HYVÄKSYMINEN (TAI ESTÄMINEN)

Tietokoneen internetselaimen asetusten kautta on mahdollista hyväksyä, estää tai tyhjentää evästeet.

Voit myös määritellä selaimessasi mitä evästeitä sallitaan tai estetään.

Mikäli et halua evästeitä tallennettavan laitteellesi, voit asettaa selaimesi kieltäytymään vastaanottamasta evästeitä.

KOLMANSIEN OSAPUOLIEN KERÄÄMÄT EVÄSTETIEDOT

Osa Sisältömestarit -verkkosivuston sivuista sisältää yhteisöliitännäisiä yrityksiltä Instagram, Facebook ja Twitter.

Yhteisöliitännäiset ovat sulautettu osaksi verkkosivustoa, mutta niiden toiminnallisuus ja sisältö ovat lähtöisin kolmannelta osapuolelta.

Mikäli käyttäjä on kirjautuneena kolmannen osapuolen palveluun, yhteisöliitännäiset voivat mahdollistaa kolmannen osapuolen tiedon keräämisen verkkosivuston käytöstä.

Mikäli käyttäjä on kirjautunut ulos tai, jos käyttäjällä ei ole kyseisen palvelun käyttäjätiliä, käyttäjän selain taikka päätelaite lähettää tietoja rajatummin.

Lisätietoa kolmansien osapuolten tiedonkeruusta löydät lisätietoa heidän kotisivuilta.

Sisältömestarit verkkosivustolla hyödynnetään myös kolmansien osapuolten tarjoamia analytiikkatyökaluja kuten Google Analytics.

Google Analytics kerää ja analysoi verkkosivuston vierailujen ei-henkilökohtaisia tietoja. Myös Google Analytics käyttää evästeitä.

Kolmannen osapuolen palveluihin sovelletaan yritysten tahollaan käyttämiä ja soveltamia tietosuojakäytäntöjä ja käyttöehtoja.

Sisältömestarit ei vastaa kolmannen osapuolen harjoittamasta tietojen keräämisestä tai käsittelystä.

Mikäli haluat lisätietoa, tutustu kolmannen osapuolen yritysten palveluiden käyttöehtoihin ja tietosuojakäytäntöihin heidän omilla verkkosivuilla.

Sisältömestarit voi hyödyntää verkkosivuilta kerättyjä tietoja käyttäjien analysointiin, ryhmittelyyn sekä markkinoinnin kohdentamiseen ja rajaamiseen myös kolmansien osapuolten palveluissa.

LISÄTIETOJA

Lisätietoja tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä saat ottamalla yhteyttä info(at)sisaltomestarit.fi

REKISTERINPITÄJÄ

Sisältömestarit Tmi
Talvikkitie 5 as 154
01300 Vantaa
Y-tunnus: 2828161-7